Sertifikaatidest

Järjest enam võime leida kaupade (ka firmade, teenuste) tutvustuste juures märke erinevatest sertifikaatidest ja standarditest. Tihtipeale pole aga tavainimesel (loe: sertifitseerimistega mitte-seotud isikul) suuremat aimu, mida üks või teine sertifikaat tähendab.

ISO 9001 on kvaliteedijuhtimissüsteemi standard, mida organisatsioonid taotlevad üldise toimivuse parandamiseks ning klientide, koostööpartnerite ja hankijate usalduse võitmiseks. Sertifitseeritud või sertifitseerimist taotlevad ettevõtted peavad järgima standardis sätestatud ettekirjutisi näiteks sissetuleva toorme, dokumendihalduse, kliendipoliitika jms kohta. Olulisemad märksõnad seejuures on kliendikesksus ja pidev parendamine. Vastava tunnistuse saamiseks tuleb rakendada kõiki nõudeid ja läbida akrediteeritud organisatsiooni poolt läbiviidud audit. Sertifikaadi välimus ja logo sõltub auditeeritud ettevõttest. Standardid on müügil Standardikeskuses. Nõustajad ja sertifitseerijad võib leida näiteks Eesti Kvaliteediühingu kodulehelt. ISO 14001 on  keskkonnajuhtimissüsteemi standard, mis antakse organisatsioonidele, kes täidavad standardist ISO 14001 tulenevaid nõudeid. Sertifikaat kinnitab, et organisatsioon on läbi viinud uuringud oma keskkonnaaspektide ja -mõjude kindlakstegemiseks ning tegeleb aktiivselt nende mõjude vähendamisega. Standardi saamiseks tuleb läbida vastav audit. Nagu ka ISO 9001 puhul, on sertifikaat audentne vaid siis, kui ta on väljastatud akrediteeritud asutuse poolt. Standardi saab osta Standardikeskusest. Sertifikaadi välimus ja logo sõltub auditeeritud ettevõttest.


EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnastandard, mille eesmärk on organisatsioonide keskkonnasõbralik majandamine. Erinevalt ISO 14001st on EMASi täitjatel kohustus esitada iga aasta keskkonnaaruanne ja hinnata/parandada nii kaudseid kui otseseid keskkonnamõjusid. Kõik aruanded peavad olema avalikud ja kõigile huvipooltele kättesaadavad. Eestis ei ole EMAS veel nii populaarne kui seda on ISO14001 ning seda tunnustust omavad vaid üksikud organisatsioonid.


FSC (Forest Stewardship Council / Rahvusvaheline Metsahooldekogu) sertifikaat kinnitab, et seda märki kandvate toodete tootmisel kasutatud puit on pärit kontrollitud metsadest, mis omakorda peavad vastama mitmetele rahvusvaheliselt tunnistatud sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaalastele standarditele. FSC seisab selle eest, et metsad oleksid ökonoomselt majandatud ja jätkusuutlikud ning elukeskkond ümbruses asuvatele küladele/linnadele võimalikult meeldiv. FSC käib puiduga kaasas peaaegu terve oma elutsükli-  sertifitseerimist nõutakse nii metsamajandamiselt kui tarneahelalt. Täpsemat infot leiate nende kodulehelt.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Üleeuroopaline metsasertifitseerimise ja metsade säästva majandamise programm) on 1999. aastal asutatud iseseisev, mittemajanduslik ja mittepoliitiline organisatsioon, mis tagab metsade säästliku majandamise. Nagu ka FSC, on nõutud sertifitseerimine nii metsamajandamisel kui ka tarneahelal.

Austrian Environmental Label on asutatud 1990'ndal aastal Austria Keskkonnaministeeriumi poolt, et anda tunnustust toodetele ning teenustele, mis vastavad kõrgetele keskkonna-, kvaliteedi- ja tööohutusalastele nõudmistele.


Blue Angel on maailma vanim keskkonnamärgis, mis on antud välja Saksamaa Keskkonnaministeeriumi poolt. Märgis laieneb mitmetele toodetele ja teenustele, kaasa arvatud tehnika ja paberikaubad. Blue Angel märgiga tooted peavad olema vähemalt 95% ulatuses valmistatud ümbertöödeldud materjalidest ja vastama ülikõrgetele keskkonnaalastele nõuetele.NAPM (National Association of Paper Merchants) garanteerib, et "recyceled" paberitooted on valmistatud vähemalt 75% ulatuses ümbertöödeldud materjalidest. Põhjalikku informatsiooni otsi koduleheküljelt. 


Nordic Swan on eestlastele ilmselt kõige tuntum ökomärgis. Tegemist on põhjamaade ametliku tunnustusega, mis allub Põhjamaade Ministrite Nõukogule. Märgist antakse väga erinevatele tootegruppidele; täpsemad nõuded ongi määratletud toodete/teenuste spetsiifikast tulenevast. Nende kodulehele asja uurima saab siit.Ecoflower (Euroopa Lill) on Euroopa Ühenduse Ökomärgis, kusjuures see on ainus tunnustus, mida saavad taotleda Eesti mahetootjad! Ecofloweri eesmärk on propageerida ja edendada mahetooteid, aidata kaasa ressursside tõhusamale kasutamisele ja viia keskkonnakaitse senisest kõrgemale tasemele. Nagu ka kõigi teiste ökomärgiste, on ka Ecofloweri ülesanne teavitada tarbijaid keskkonnasõbralikust ja usaldusväärsest tootest.


DIN 33870 on rahvusvaheline standard tooner- ja tindikassettide tootjatele, mis kinnitab toodete kvaliteeti ja usaldusväärsust. Kõrged nõudmised nii kvaliteedile kui ka tootmisprotsessi võimalikult keskkonnasõbralikkusele teevad seda tunnustust kandvatest toodetest oma klassi parima.
 

Millega tegeleme:

  • Afinia Label printerite müük, hooldus ja remont.
  • Printmeedia müük
  • Ettikettide trükkimine
  • Esitlustehnika, koverentsiseadmed
  • Helitehnika, helindusprojektid

Küsi personaalset pakkumist:

TOP Viso OÜ / reg. kood: 11528193
Tulika 19, Tallinn 10613
:
info@topviso.ee, 679 8829 / 679 8830
REMONT: